Inženirski primer

1

Telekomunikacijski stolp

2

Heilongjiang 80m radijski in televizijski stolp

3

220kV daljnovod Shandong Zaozhuang ~ Yicheng

4

Fujian Meizhou zaliv 500kV daljnovod

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV visokonapetostni daljnovod